در کوتاه ترین زمان از دارایی و موجودی اموال خود آگاه شودید

 Reader RFID دستی و ثابت برای کاربردهای مختلف بهینه شده اند که به افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و.... قرائتگرها  با رایانه ها و موبایل کامپیوتر ها جفت می شوند. برای استفاده در صنایع مختلف از جمله : لجستیک ، خط تولید و...برای ردیابی دارایی و کاربردهای لجستیک در داخل و خارج استفاده می شود، Reader ها میتواند در  محیط های خطرناک موجود در فرآوری شیمیایی، عملیات هایخطوط هوایی و تاسیسات نفت و گاز و همچنین سایر کاربردهای صنعتی به کار خود ادامه دهند

جستجو محصول

نام محصول ...

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت تکو آیدی میباشد .